Nový ceník

Od 1.3.2020 vstupuje v platnost nový ceník za výkony nehrazené zdravotní pojišťovnou.