Ceník nehrazených výkonů

Řidičský průkaz nový                                                                300,- Kč
Řidičský průkaz po 65. letech věku, rozšíření ŘP       200,- Kč
Zbrojní průkaz                                                                               400,- Kč
Zdravotní potravinářský průkaz                                           200,- Kč
Pracovně-lékařská prohlídka
na neriziková pracoviště                                                         400,- Kč
Vstupní prohlídka pro zaměstnavatele – brigáda       200,-Kč
Předoperační vyš. před výkonem,
nehrazeným zdrav. pojišťovnou                                          400,-Kč
Preventivní prohlídka na žádost pacienta
(dříve než po 2 letech)                                                              300,-Kč
Výpis ze zdravotnické dokumentace  (ZD)                    200,- Kč
Kopie ze zdravotnické dokumentace
pro nelékařské účely, 1. strana                                                    2,- Kč
Aplikace očkovací látky nehrazené ze ZP                       100,- Kč
Oznámení o úrazu, Lékařská zpráva pro pojišťovnu,
Hodnocení bolestného, Vyjádření lékaře před
umístěním do ústavu sociální péče                                      150,- Kč
Vystavení duplikátu pracovní neschopnosti,
potvrzení pracovní neschopnosti pro pojišťovnu,
vyjádření pro soud na vlastní žádost apod.                         50,- Kč
Vyšetření + potvrzení VŠ, SŠ apod., letní tábory              50,- Kč


Výkony, prováděné pouze v ordinaci ve Mšeci:
Uzavření nové smlouvy o pracovně-lékařských
službách                                                                                             500,-Kč
Výpis ze zdravotnické dokumentace  jednoduchý          70,- Kč
Výtěr  z krku – Strep test A v ordinaci
na vlastní žádost                                                                              150,-Kč
Vyšetření CRP test v ordinaci včetně interpretace
výsledku na vlastní žádost                                                          150,-Kč
Vyšetření INR (Quik) v ordinaci včetně interpretace
výsledku na vlastní žádost                                                          150,-Kč
Vyšetření EKG na vlastní žádost nebo pro
pracovně-lékařské prohlídky                                                     100,-Kč
Vyšetření spirometrie pro pracovně-lékařské
prohlídky                                                                                               100,-Kč
Test stolice na okultní krvácení mimo preventivní
stanovení nebo při ztrátě zkumavky                                      100,-Kč