Ceník nehrazených výkonů

Řidičský průkaz nový                                                                400,- Kč
Řidičský průkaz po 65. letech věku, rozšíření ŘP        200,- Kč
Zbrojní průkaz                                                                         500,- Kč
Zdravotní potravinářský průkaz                                     250,- Kč
Pracovně-lékařská prohlídka na neriziková pracoviště          500,- Kč
Vstupní prohlídka pro zaměstnavatele – brigáda       200,-Kč
Předoperační vyš. před výkonem, nehrazeným ZP                 500,-Kč
Preventivní prohlídka na žádost pacienta
(dříve než po 2 letech)      400,-Kč
Výpis ze zdravotnické dokumentace  (ZD)                    200,- Kč
Kopie ze zdravotnické dokumentace, 1. strana                               3,- Kč
Aplikace očkovací látky nehrazené ze ZP                       150,- Kč
Lékařská zpráva pro pojišťovnu, Hodnocení bolestného  200,- Kč
Potvrzení PN pro pojišťovnu   200,- Kč
Vyjádření lékaře před umístěním do ústavu sociální péče       150,- Kč
Vyjádření pro soud 150,- Kč
Vyšetření + potvrzení VŠ, SŠ apod., letní tábory              50,- Kč
Test stolice na okultní krvácení mimo preventivní
stanovení nebo při ztrátě zkumavky                                  200,-Kč

Výkony, prováděné pouze v ordinaci ve Mšeci:
Uzavření nové smlouvy o pracovně-lékařských službách         500,-Kč
Výtěr  z krku – Strep test A v ordinaci na vlastní žádost            200,-Kč
Vyšetření CRP test v ordinaci na vlastní žádost             200,-Kč
Vyšetření INR (Quik) v ordinaci na vlastní žádost                    200,-Kč
Vyšetření EKG                          200,-Kč
Vyšetření spirometrie pro pracovně-lékařské prohlídky         200,-Kč
Test na návykové látky                                   200,-Kč
Rapid test na Coronavirus 500,-Kč